Κείμενα

Ομιλία στην εορτή των Ταξιαρχών

Γιά νά καταλάβουμε καλά τί σημαίνει ἡ ἑορτή αὐτή, θά ξεκινήσουμε ἀπό τό ὄνομα τοῦ ἁγίου Μιχαήλ, πού τό πῆρε ἐξ αἰτίας τῶν ἔργων του τῆς στάσης του καί τῆς συμπεριφορᾶς του.

Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου

Μερικές φορές, ὅταν ἀκοῦμε τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, τό Εὐαγγέλιο ψάχνουμε νά βροῦμε γιά ποιούς «τά λέει». Καί συνήθως βγάζουμε τό συμπέρασμα ὅτι τά λέει γιά τούς ἄλλους. Καί ὅτι αὐτά δέν ἔχουν σχέση μέ μας. Ἀλλά αὐτό, εἶναι λάθος. Διότι τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο ἔχει γραφεῖ γιά νά ἀπευθύνεται σέ ὅλους. Δέν ἀπευθύνεται στόν Ἰάκωβο, στόν Πέτρο, στόν Ματθαῖο, ἀλλά σέ ὅλους μας.

Η θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γεργεσηνών

Πρίν διαβάσουμε τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο, στήν Λειτουργία, κάνουμε μιά προσευχή, στήν ὁποία παρακαλοῦμε τόν Κύριο νά φωτίσει τόν νοῦ καί τήν καρδιά μας γιά νά καταλάβουμε τά νοήματά του.
Γιατί ὅμως λέμε στόν Χριστό νά φωτίσει νοῦ καί καρδιά; Δέν φτάνει νά εἶναι φωτισμένος ὁ νοῦς μόνο;

Η παραβολή του σπορέως

Ἀρετή, δέν σημαίνει κάποια ἰδιότητα. Σημαίνει κατ’ ἀρχήν καί κατά κύριο λόγο ἕνα ποταμό χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γιατί μόνο ἡ χάρη καί ἡ δύναμη καί ὁ φωτισμός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κάνουν τόν ἄνθρωπο νά θέλει καί νά μπορεῖ νά πολεμήσει ἐναντίον τῶν τάσεων, ὀρέξεων, ἐπιθυμιῶν, στραβοπατημάτων τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου. Καί νά πάρει τήν ἀπόφαση δυναμικά καί ἡρωικά νά πολεμήσει ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του, γιά νά καθαριστεῖ ἀπό τά πάθη του καί νά ἀποκτήσει τίς μεγάλες ἀρετές.

Η Ανάσταση του υιού της χήρας της Ναΐν

Ἀκούσαμε στό Εὐαγγέλιο, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός πῆγε σέ ἕνα χωριό. Περνώντας ἀπό ἐκεῖ, συνάντησε ἔξω ἀπό τό χωριό νά πηγαίνει γιά τό κοιμητήριο μία κηδεία. Κηδευόταν ἕνας νεαρός, γυιός χήρας, πού ἦταν μάλιστα μονογενής. Καί ἦταν φυσικό, ἡ χήρα γυναίκα, μητέρα, νά εἶναι πολύ στενοχωρημένη, νά τραβάει τά μαλλιά της, νά χτυπιέται, νά κλαίει. Καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού τήν συνόδευαν νά εἶναι πικραμένοι, φαρμακωμένοι.

Η αγάπη προς τους εχθρούς

Ἀκούσαμε σήμερα στό Ἅγιο Εὐαγγέλιο τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό νά μᾶς λέγει:
«Ὅταν ἀγαπᾶτε μόνο ἐκείνους πού σᾶς ἀγαποῦν τί τό σπουδαῖο κάνετε;» Μπορεῖτε νά παρουσιάσετε αὐτό τό ἔργο σας, αὐτή τήν διάθεσή σας στόν Θεό, γιά νά τοῦ ζητήσετε ἀμοιβή; Μήπως δέν τό κάνουν αὐτό καί ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί ἄνθρωποι; Οἱ ἄνθρω-ποι τοῦ ὑποκόσμου, οἱ σωματέμποροι, οἱ ληστές, οἱ λωποδύτες;
Θέλετε νά εἶστε ἀληθινοί δοῦλοι τοῦ Θεοῦ;

Η κλήση των Μαθητών

Τό σημερινό Εὐαγγέλιο εἶναι ἁπλό στήν ἔκφρασή του, ὅπως εἶναι ἄλλωστε τά λόγια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά εἶναι πολύ βαθύ στό πνευματικό μήνυμα, τό ὁποῖο μεταδίδει στόν κάθε ἄνθρωπο καί ἰδιαίτερα σ’ ἐκείνους πού ἔχουν ἀποκτήσει ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας.

Τι μας λείπει

Το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή των ανθρώπων είναι η επικοινωνία...

Ακολουθώντας τον Κύριό μας Ιησού Χριστό

Ονομάζοντας τον εαυτό του ποιμένα των προβάτων, ο Κύριος είπε ότι «τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούε» και «τα πρόβατα αυτώ ακολουθεί, ότι οίδασι την φωνήν αυτού». Φωνή Χριστού – η διδασκαλία του, φωνή Χριστού – το Ευαγγέλιο, η ακολουθία πίσω από το Χριστό στο προορισμό του γήινου ταξιδιού – δραστηριότητα η οποία είναι ολόκληρη κατευθυνόμενη προς τις εντολές Του.

Pages