Εκδηλώσεις

Μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις μας, τις εκδρομές, τα προσκυνήματα και τις συγκεντρώσεις μας, προσπαθούμε να διατηρούμε στενούς δεσμούς, ως μια μεγάλη οικογένεια, και να στηρίζουμε το έργο και τις διάφορες προσπάθειες της ενορίας μας.

Επερχόμενες εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν επικείμενες εκδηλώσεις.